Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat
Wilayah Persekutuan Labuan


 

Sepakat Kata

Encik Abidin Arshad 
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)
Perbadanan Labuan
Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan 
Bulan Kemerdekaan 2003 W.P. Labuan

Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan rahmat dan izin-Nya dapat kita menyambut Hari Kemerdekaan Negara Ke-46 pada tahun ini. Kemerdekaan disambut dan diraikan selama sebulan diseluruh negara mulai 17 Ogos hingga 16 September 2003. Pelbagai acara telah diatur sepanjang sambutan bulan Kemerdekaan ini yang mana melibatkan agensi-agensi kerajaan dan swasta, persatuan, kampung-kampung. sekolah dan semua warga Labuan.

Sambutan Ambang Merdeka dan Perbarisan Hari Kemerdekaan merupakan acara utama manakala acara sampingan termasuklah Pelancaran Kempen Jalur Gemilang, Kejohanan Gasing Merdeka dan Pertandingan Orang Kuat Labuan. Penganjuran acara seperti ini bukan sahaja untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara dan menyemarkan rasa kecintaan dan penghargaan mengenai erti kemerdekaan sekaligus dapat menjadi acara pelancongan yang boleh menarik kedatangan pelancong ke Pulau ini.

Selaku Pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan BUlan Kemerdekaan peringkat W.P. Labuan, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program-program yang telah diatur. Saya berharap sokongan dan kerjasama seperti ini akan dapat diteruskan demi " Kerana Mu Malaysia".

 

En. Abidin Arshad
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)
Perbadanan Labuan
Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Bulan
Kemerdekaan 2003, W.P. Labuan
 

 

 

 

 

All Rights Reserved. Copyright 2001 Perbadanan Labuan